Vítejte v rezervačním systému JEREMI Sport

(Jeremiášova 2581/2, Praha 5, tel. 724 370 007)
Jsme rádi, že jste se rozhodli přijít sportovat zrovna k nám... 
  • Při rezervaci dochází k blokaci kurtu/stolu/místa. Připomínáme klientům, že rezervaci můžete bezplatně zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny nebo 10 min po uskutečnění rezervace. Pozdější zrušení, nečerpání nebo přesunutí hodiny jste povinni uhradit. Nebude brán zřetel na objektivní důvody pro rušení kurtu (např. nemoc, úraz nebo osobní důvody). Rezervaci je možno rušit pouze v rezervačním systému, nikoli telefonicky. Upozornění - nenechávejte své věci ve skříňkách delší dobu než užíváte sportoviště. Skřínky se po určitém čase samy odemknou.
  • V záložkách k jednotlivým rezervacím naleznete podrobnější informace ke konkrétním sportům