Vítejte v rezervačním systému Jeremi Sport.

(Jeremiášova 2581/2, Praha 5, tel. 724 370 007)

Při rezervaci dochází k blokaci kurtu/stolu/místa. Připomínáme klientům, že rezervaci můžete bezplatně zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny nebo 10 min po uskutečnění rezervace. Pozdější zrušení, nečerpání nebo přesunutí hodiny jste povinni uhradit. Nebude brán zřetel na objektivní důvody pro rušení kurtu (např. nemoc, úraz nebo osobní důvody). Rezervaci je možno rušit pouze v rezervačním systému, nikoli telefonicky.Pokud si nejste jisti, zda přijdete nebo v kolik hodin, a nechce se Vám takto nevyužitá rezervace hradit, doporučujeme bez předběžné rezervace využít službu přímo ve sportovním centru. Při využití služby na místě máte více možností, např. nastavit hru na 1,5 hodiny nebo vlastníci účtu mohou aktivovat kurt později v průběhu hodiny.

  • Akce Leden - s novým rokem více sportu
  • 1) každý nově zapsaný člen sportovního klubu dostane slevu na časové permanentky či za vklad na zvýhodněný tarif ve výši 10%. (Členství ve spolku není nijak závazné (viz stanovy spolku), je zdarma a naopak skýtá možnost čerpání řady výhod.)
  • 2) u zvýhodněného tarifu není vybírán jednorázový poplatek při založení tarifu 100,-Kč

V záložkách k jednotlivým rezervacím naleznete podrobnější informace ke konkrétním sportům. 

Vážení sportovní přátelé – klienti sportovní ho centra JEREMI sport.

Od 15.října 2016 začíná postupně docházet ke změně provozovatele sportovního centra JEREMI – sport, Jeremiášova 2581/2, Praha 5, Stodulky.
Novým provozovatelem je od výše uvedeného data: Spolek ( sportovní klub ) SK JEREMI, z.s. (IČO: 05260868 )
Tato změna je logickým vyústěním současného trendu provozování všech velkých sportovních zařízení. Důvodem je samozřejmě snaha stále zlepšovat úroveň sportovního vyžití s možností dále rozšiřovat sportovní aktivity a zejména přispět k lepším podmínkám pro dětské a mládežnické kategorie.
V principu fungování sportovního centra se pro Vás, jako pro klienty nic zásadně nemění. Připravili jsme výhodné nabídky pro ty klienty, kteří se budou účastnit aktivně na přechodu k novému způsobu provozování a stanou se členy spolku.  Členství ve spolku není nijak závazné (viz stanovy spolku) a naopak skýtá možnost čerpání řady výhod, jako členů.
Sportujte s námi,
Vaše  JEREMI