Vítejte v rezervačním systému Jeremi Sport.

(Jeremiášova 2581/2, Praha 5, tel. 724 370 007)

Při rezervaci dochází k blokaci kurtu/stolu/místa. Připomínáme klientům, že rezervaci můžete bezplatně zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny nebo 10 min po uskutečnění rezervace. Pozdější zrušení, nečerpání nebo přesunutí hodiny jste povinni uhradit. Nebude brán zřetel na objektivní důvody pro rušení kurtu (např. nemoc, úraz nebo osobní důvody). Rezervaci je možno rušit pouze v rezervačním systému, nikoli telefonicky.Pokud si nejste jisti, zda přijdete nebo v kolik hodin, a nechce se Vám takto nevyužitá rezervace hradit, doporučujeme bez předběžné rezervace využít službu přímo ve sportovním centru. Při využití služby na místě máte více možností, např. nastavit hru na 1,5 hodiny nebo vlastníci účtu mohou aktivovat kurt později v průběhu hodiny.

Sháníme kadeřnice, kosmetičky, vizážistky, pedikérky pro dlouhodobou spolupráci. Info na recepci. 

V záložkách k jednotlivým rezervacím naleznete podrobnější informace ke konkrétním sportům. 

Vážení sportovní přátelé.
Vzhledem k přibývajícím dotazům sportující veřejnosti ohledně nutnosti registrace bychom Vám rádi podali následující vysvětlení.
Současná platná legislativa nám ukládá PROKAZATELNĚ seznámit klienta s provozním řádem a pravidly chování ve sportovním centru (tento provozní řád pro všechny druhy aktivit musí být schválen orgány státní správy a je jednou z podmínek udělení souhlasu k provozování centra). Klient má povinnost tento řád a podmínky dodržovat. Klientův prokazatelný souhlas lze zajistit dvěma způsoby. Klasickým způsobem, tj. smlouva a provozní řád jako příloha v písemné podobě, ale s osobními údaji klienta a kontrolou totožnosti při podpisu smlouvy, nebo modernějšího způsobu - uzavření smlouvy tzv. " elektronickou cestou" (prostřednictvím WEB aplikace provozovatele), kterou jsme zvolili jako jednodušší. U této obdoby nákupu pomocí e-shopu jsou jedinými identifikátory klienta jeho ověřený e-mail a mobilní telefon. Proto musíme na správném zadání těchto identifikátorů trvat a bez správného zadání nemůžeme nechat klienta užívat centrum. Tyto údaje jsou používány výhradně dle pokynů klienta, které zadal při registraci. Doufáme, že tato zákonem vyžadovaná drobná překážka (kterou si odbudete  při prvotní registraci) nezkazí Vaší radost z návštěvy našeho centra.